Regulamin strony

1. Promować w serwisie można każdą witrynę zgodną z polskim prawem i należącą do zgłaszającego.

2. Promowanie witryn wymaga akceptacji regulaminu, czego dokonuje się poprzez dodanie pierwszego wpisu.

3. Wpis uznaje sięga kompletny, jeśli posiada zgodny ze stanem faktycznym i unikalny opis promowanej witryny.

4. Wpisy niekompletne lub niezgodne z prawem bądź regulaminem mogą być modyfikowane przez administrację, jak również zupełnie usuwane.

5. Wszelką odpowiedzialność za treść wpisu i jego docelową witrynę ponosi osoba dodająca zgłoszenie.

6. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu w brzmieniu aktualnie opublikowanym w serwisie.